פ.ד. פסגות

 

ביטוח נפגעי עבודה

ביטוח נפגעי עבודה נועד לפצות מבוטחים שנפגעו בעבודה על אובדן שכר או הכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. נוסף על כך, הנפגע זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בגין תוצאות הפגיעה. אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, יהיה זכאי לקצבה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.
אם נפטר המבוטח כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני המשפחה שהיו תלויים בו קצבה או מענק.

ביטוח נפגעי עבודה באתר הביטוח הלאומי