פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2017

  סכום חודשי סכום שנתי
שווי נקודת זיכוי למס 215 2,580
הכנסה מזכה של שכיר (עמית שאינו מוטב) 8,600 103,200
שכר ממוצע במשק 9,673  
סכום ההפרשה מירבי לפיצויים לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 1,016 12,200
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 12,200
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה לכל שנת עבודה 24,400
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3) 24,183 290,190
תקרת שכר להפקדה פטורה ממס לקרן השתלמות 15,712  
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 260,000
תקרת הפקדה "מוטבת" לקרן השתלמות לעצמאי 18,240
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לניכוי (4.5%) 11,700
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה 3,966  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 49% פטור ) 8,360  
סכום קצבה מינימלי נדרש בגיל פרישה לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים בקופת גמל לקצבה 4,405  

מדרגות המס לשנת 2015 בשל "יגיעה אישית" (שכר)

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 6,220 10% עד 74,640 10%
מ- 6,221 עד 8,920 14% מ- 74,641 עד 107,040 14%
מ- 8,921 עד 14,320 20% מ- 107,041 עד 171,840 20%
מ- 14,321 עד 19,900 31% מ- 171,841 עד 238,800 31%
מ- 19,901 עד 41,410 35% מ- 238,801 עד 496,920 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
מכל הכנסה נוספת מעל 53,333 מס נוסף בשיעור 3% מכל הכנסה נוספת מעל 640,000 מס יסף בשיעור 3%