פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2016

  סכום חודשי סכום שנתי
שווי נקודת זיכוי למס 216 2,592
הכנסה מזכה של שכיר (עמית שאינו מוטב) 8,700 104,400
שכר ממוצע במשק 9,464  
סכום ההפרשה מירבי לפיצויים לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 1,019 12,230
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 12,230
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה לכל שנת עבודה 24,480
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3) 23,660 283,920
תקרת שכר להפקדה פטורה ממס לקרן השתלמות 15,712  
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 261,000
תקרת הפקדה "מוטבת" לקרן השתלמות לעצמאי 18,240
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה 3,880  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 43.5% פטור ) 8,380  
קצבה חודשית מינימלית לצורך משיכה פטורה ממס בקופ"ג תגמולים/קצבה 4,650  

מדרגות המס לשנת 2015 בשל "יגיעה אישית" (שכר)

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 5,220 10% עד 62,640 10%
מ- 5,221 עד 8,920 14% מ- 62,641 עד 107,041 14%
מ- 8,921 עד 13,860 21% מ- 107,041 עד 166,320 21%
מ- 13,861 עד 19,990 31% מ- 166,321 עד 237,600 31%
מ- 19,901 עד 41,410 34% מ- 237,601 עד 496,920 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
מכל הכנסה נוספת מעל 66,960 מס נוסף בשיעור 2% מכל הכנסה נוספת מעל 803,520 מס יסף בשיעור 2%