פ.ד. פסגות

מפת האתר

 

מפת האתר

> עמוד הבית

> אודות פסגות

אודות פסגות

מאפיינים מקצועיים

הצוות הבכיר

השיטה של פ.ד. פסגות

מבנה החברה

ניהול סיכונים משפחתי

ימי כיף בפסגות

 

> ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח חיים והתא המשפחתי

רבדי ביטוח בישראל

קביעת סכומי ביטוח למקרה מוות

כיסויים ביטוחיים

חוק חוזה הביטוח

מצגות

 

> ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני

פנסיה

ביטוח מנהלים ועובדים שכירים

התאמת חלופות

מורה נבוכים במיסוי שכירים

מורה נבוכים במיסוי עצמאים

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

משרד האוצר- אגף שוק ההון,ביטוח וחיסכון- ביטוח

מציאון הכסף

 

> מידע מקצועי ללקוחות

מידע מקצועי ללקוחות

מיסוי

ביטוח לאומי

דיני עבודה

תשואות

הנחיות לעוזב עבודה

 

> מילון מושגים

חוק חוזה הביטוח

ביטוח לאומי

ביטוח ילדים

גיל

גיל פרישה

גמלא/ביטוח גמלא

גילוי נאות

דמי גמולים

דמי פגיעה

הצהרת בריאות

הצעת ביטוח

הסכם קיבוצי

ביטוח חיים צמוד

זיקת ביטוח

ביטוח חיים מעורב

חיתום

טופס 161

לוח תמותה

מוות מתאונה

מוטב

מקרה הביטוח

נכות

ניכוי מס

סכום ביטוח/סכום פיצויים

ערך פדיון

פוליסה

פיצויי פיטורין

זיכוי מס

ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף קבוע

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מנהלים

ביטוח מסולק

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח נכות כללית

ביטוח נכות מתאונה

ביטוח סיכון מוות

ביטוח רפואי

ביטול הביטוח בידי המבוטח

בסיס שכר לפנסיה

אובדן כושר עבודה

ביטוח חיים קבוצתי

איזון אקטוארי / מאזן אקטוארי

פנסיה צוברת

ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף משתנה

ביטוח אובדן כושר עבודה לפי הגדרה מקצועית/עיסוקית

אובדן כושר עבודה חלקי

איי.די.אל - A.D.L

בדיקה רפואית

ביטוח

ביטוח אבטלה

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אנשי מפתח

ביטוח בעלי שליטה

ביטוח זקנה

ביטוח חיים

אופציה לגמלה

תביעה פתוחה

פנסיית יסוד

כיסוי

ערך מסולק

פוליסה מסולקת

פרמיה

פרמיה משתנה

פרמיה קבועה

קרן פנסיה ותיקה

קרן פנסיה חדשה

רופאי הסכם

ריסק זמני

חריג / החרגה

תביעה מסולקת

ויתור על סודיות רפואית

תקופת המתנה

תקנון

אומדן פנסיית זקנה

אחוז כיסוי (לנכות או לשאירים)

מקדם המרה לקצבה

פנסיונר

קרן פנסיה כללית

שאירים

נכות מקצועית מוחלטת ותמידית

נכות מתאונה

נכות רגילה מוחלטת ותמידית

ביטוח סיעודי

שיפוי

קרן פנסיה

ביטוח סיעודי פרטי

פנסיה מקיפה

פנסיה תקציבית

פרנצ'יזה

פוליסה משתתפת ברווחים

צווי הרחבה

קופת גמל

קופת גמל לעצמאים

קופת גמל לקצבה

קופת גמל לשכירים

קופת תגמולים

טופס 17

קצבת שאירים

פנסיה מוקדמת

קופת גמל הונית

קיצבה פטורה

רציפות זכויות בקרן פנסיה

רווחי השקעה

שחרור מפרמיות

שיחלוף

תגמולי ביטוח

תשואה

אכשרה / תקופת אכשרה

ביטוח בריאות

ברות ביטוח

בר גמלה / בר קצבה

קצבת נכות

ביטוח נכות

 

> קישורים חשובים

מוסדות

חברות ביטוח

קופות גמל

קרנות פנסיה

 

> שירות לקוחות

שירות לקוחות

פניה לטיפול

פגישת שירות

טפסים

להצטרפות ללקוחות פסגות

 

> יצירת קשר

 

> יעוץ למשכנתאות

למה לקחת יועץ משכנתאות

מה התהליך כולל