פ.ד. פסגות

 

השיטה של פ.ד. פסגות

פ.ד.פסגות פועלת על פי גישה כוללנית המציבה כמטרת הארגון את התועלת המירבית ללקוח ( MCB- Maximum Customer Benefit).

גישת ה-MCB בנויה על ראייה כוללת של ניהול סיכונים בבניית מערך התוכניות הפנסיוניות וההגנות הביטוחיות האישיות.
ראייה כוללת זו תבוא לידי ביטוי בבניית מכלול פנסיוני וביטוחי ללקוח על סמך בחינה ותכנון מוקדמים באמצעות "סקר סיכונים וצרכים משפחתי" המבוצע לכל לקוח חדש ומתעדכן מעת לעת,בפגישות השירות השוטפות.

בניית התוכנית הפנסיונית היא תוצר של בחינת הצרכים הביטוחיים והמשפחתיים של הלקוח,
רצונותיו ותוכניותיו לעתיד (לרבות תכנון לגיל הפרישה) ושל היבטי חוקי העבודה ותקנות המס. במקביל , קובע הלקוח את מסלולי ההשקעה המועדפים בעיניו על פי מידת הסיכון ההשקעתי בה הוא בוחר (הניתנת לשינוי והתאמה בכל נקודת זמן).

במקביל להחלטה על התוכנית הפנסיונית, אנו בוחנים שני נושאים נוספים שאינם חלק מהמערך הפנסיוני.
נושא ראשון הנבחן על ידנו במסגרת זו הן ההגנות הביטוחיות הקיימות של הלקוח ומשפחתו בנושאים שאינם חלק מהמערך הפנסיוני ובראשם הגנה ביטוחית לאירועי מחלה או רפואה
והגנה ביטוחית למקרה אירוע סיעודי.
נושא שני הנבחן במסגרת זו הוא מערך החיסכון וההשקעות הפרטי של הלקוח, במטרה לשלב אותו בתוך מכלול השיקולים המובאים בחשבון בניהול תיק הלקוח, על מנת להבטיח תועלת מרבית ללקוח, בכל זמן נתון.

מערך הבקרה והשיירות שלנו מלווה את הלקוח ומבצע מעקב תקופתי שוטף על מנת לבחון שינויים בכל אחד מהפרמטרים שפורטו לעיל כדי לבצע את ההתאמות הנדרשות, הן בכל הקשור לתוכנית הפנסיונית והן בכל הנוגע להגנות הביטוחיות הפרטיות ולתוכניות החיסכון הפרטיות הכלולות בתיק הלקוח.

זוהי הדרך בה אנו פועלים כדי להשיג את מטרת השיטה - "תועלת מירבית ללקוח".