פ.ד. פסגות

 

ניהול סיכונים משפחתי

כל משפחה במדינת ישראל מכוסה  (באמצעות מקום העבודה או ישירות) במסגרות שונות של חסכון פיננסי ופנסיוני , הכוללות לרוב הגנות ביטוחיות שונות בצד לתוכניות (פוליסות ביטוח ) המעניקות הגנה למקרה של אירוע ביטוחי אישי (אובדן כושר עבודה, מוות , מקרה חירום רפואי, מקרה סיעודי ועוד).

מורכבות הנושאים, פיזור ההגנות הביטוחיות בין מספר גורמים/ספקים (ביטוח לאומי, קופת חולים, חברות ביטוח ועוד) והשינויים התכופים יוצרים את הבעיות הבאות:

1. חוסר תכנון ביטוחי משפחתי.

2. חוסר ידיעה – איזה כיסוי קיים, מה איכותו , מה המענה שיינתן בעת הצורך.

3. חוסר יכולת ליישם את הזכויות ולהתמודד מול הגורמים הרלבנטיים.

4. לא מתקיימים לווי ,בקרה ודיווחים תקופתיים.

התוצאה: בלבול,חוסר שליטה, כפילויות , בזבוז, חוסרים.

אם נמאס לך ממצב זה יש לנו פיתרון:

שיטת  פ.ד.פסגות  לניהול סיכונים משפחתיים על פי צרכי הלקוח

                                        

תאור שיטת  פ.ד.פסגות לניהול סיכונים משפחתיים על פי צרכי הלקוח

 

שם השלב

                    מאפייני השלב

1     

תכנון משפחתי

הגדרת צרכים,רצונות,תוכניות וסדרי עדיפויות באמצעות תכנון סיכונים משפחתי ובניית תוכנית הגנות ביטוחיות משפחתית

2

מיפוי

ריכוז נתוני ההגנות הביטוחיות הקיימות לתמונה משפחתית מרוכזת

3

תוכנית פעולה

החלטה על הפעולות הנדרשות לטיפול בפערים בין  תוכנית ההגנות המשפחתית לתמונת ההגנות הביטוחיות הקיימות .קביעת סדר העדיפויות  ולוח הזמנים לביצוען.

4

יישום

ביצוע  הפעולות הנדרשות על פי תוכנית העבודה.

העברת כל תוכניות הביטוח הפרטיות לניהול  פ.ד.פסגות

5

בקרה

בקרה על ביצוע הפעולות ועל איכות ביצוען

6

ניהול וליווי

א. עדכון תקופתי של התכנון המשפחתי ושל מיפוי ההגנות כדי 

    לוודא התאמת ההגנות המשפחתיות לצרכים המשתנים

ב. טיפול ולווי תהליך של מימוש זכויות ביטוחיות,בעת הצורך.

7

דיווחים

א. דו"ח מצב כיסוי ביטוחי עדכני תקופתי

ב.  דיווח שוטף על שינויים רלבנטיים להגנה המשפחתית וביצוע

     התאמות נדרשות