פ.ד. פסגות

 

מבנה החברה

מבנה החברה

בסוכנות הבטוח מועסקים כ 40 עובדים שכירים, כולם מתחום הביטוח הפנסיוני.