פ.ד. פסגות

 

ביטוח חיים

מדור זה כולל חומר מקצועי המפרט את התוכניות והכיסויים הביטוחיים הקיימים בשוק הביטוח בישראל לסיכוני החיים השונים, למעט סיכוני בריאות וסיעוד, המפורטים בנפרד תחת 'פסגות בריאות וסיעוד'.