פ.ד. פסגות

 

אובדן כושר עבודה - השוואה בין הכיסויים הקיימים בחברות ביטוח שונות

הגדרות להשוואה פניקס הראל
(הראל לעתיד )
מגדל כלל הכנסה בטוחה פלוס הערות
הגדרת עיסוק 1. נשלל ממנו לעסוק בעיסוק ו\או במקצוע בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח
.2. אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל שכר או תגמול, למעט הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה ערב קרות מקרה הביטוח.
1. נשלל ממנו לעסוק בעיסוק ו\או במקצוע בהם עסק לפני קרות מקרה הביטוח.
2. אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל שכר או תגמול, למעט הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה לפני קרות מקרה הביטוח.
1. כל מקצוע או עיסוק ב 5 שנים אחרונות.
2. אינו מקבל תגמול או רווח בגין עבודתו.
1. נשלל ממנו לעסוק במקצוע או בעיסוק בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח.
2. אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל שכר או תגמול, למעט הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה ערב קרות מקרה הביטוח.
כל החברות אותה הגדרה - מלבד מגדל
נשים בהריון אכשרה 9 חודשים בתקופת ההריון: תקבל פיצוי (אלא אם עברה טיפולי עקרות, עברה הפלה ספונטנית בעבר, מעל 42, הריון קיים) לאחר תקופת הריון: תקבל פיצוי (אלא אם מעל 42, הריון קיים, דיכאון אחרי לידה ). בתקופת ההריון: תקבל פיצוי (אלא אם עברה טיפולי עקרות, עברה הפלה ספונטנית בעבר, מעל 40, הריון קיים, הביאו לידיעתה שעלולה להיות בשמירה, הייתה בשמירה בעבר )לאחר תקופת הריון: תקבל פיצוי (אלא אם מעל 42, הריון קיים, דיכאון אחרי לידה ) .גובה הפיצוי עד 3,000 או הנקוב בפוליסה. הנמוך מבינהם. מוחרג מתחילה עד חודש 3 אחרי הלידה. אכשרה 9 חודשיםבתקופת ההריון: תקבל פיצוי (אלא אם עברה טיפולי עקרות, עברה הפלה ספונטנית בעבר, מעל 40)לאחר תקופת הריון: תקבל פיצוי (אלא אם מעל 40, הריון קיים, דכאון אחרי לידה ). פניקס טובה יותר
אישפוז אושפז המבוטח בבי"ח כתוצאה ממקרה הביטוח ל14 יום לפחות. זכאי לפיצוי מהיום ה8. לא קיים ( קיים בעתיד בטוח ) לא קיים. אושפז המבוטח בבי"ח כתוצאה ממקרה הביטוח ל14 יום לפחות. זכאי לפיצוי מהיום ה8. פניקס ומגדל הכיסוי הטוב ביותר
א.כ.ע כולל מצב סיעודי ( הגדרות של פוליסה סיעודית 2 מתוך 6)יקבל בנוסף לפיצוי החודשי 50% מהפיצוי החודשי המבוטח או 20,000 הנמוך מבינהם. ( קיים בעתיד זהב ) לא קיים ( הגדרות של פוליסה סיעודית 3 מתוך 6)יקבל בנוסף לפיצוי החודשי 50% מהפיצוי החודשי המבוטח או 10,000 הנמוך מבינהם .עד 12 חודש. הפניקס טובה יותר
א.כ.ע. כתוצאה מתאונת דרכים לא קיים. לא קיים .( קיים בעתיד בטוח ) לא קיים ישולם סכום ביטוח נוסף של 50% מהפיצוי או 10,000 ₪ הנמוך מבינהם. עד 12 חודש הערה: סעיף זה והסיעודי במצטבר ישולמו עד 12 חודש בגין אותו מקרה ביטוח. כלל טובה יותר
א.כ.ע. כתוצאה מתרומת איבר לא קיים תקופת אכשרה: 12 חודשפיצוי מהיום השני לא קיים תקופת אכשרה: 12 חודשפיצוי מהיום השני הראל וכלל טובות יותר.
שיקום זכאי להחזר של עד 75% מהוצאותיו בפועל לשיקום פיזיוטרפי. 150 ₪ לטיפול, עד 6 חוד', ס"כ טיפולים בגין כל מקרה ביטוח. זכאי להחזר של עד 75% מהוצאותיו בפועל לשיקום פיזיוטרפי. 150 ₪ לטיפול, עד 6 חוד', ס"כ טיפולים בגין כל מקרה ביטוח. לא קיים זכאי להחזר של עד 75% מהוצאותיו בפועל לשיקום פיזיוטרפי. 150 ₪ לטיפול, עד 6 חוד', ס"כ טיפולים בגין כל מקרה ביטוח. פניקס כלל והראל אותה הגדרה
סיוע בשינוי מקצוע נמצא בא.כ.ע מעל 12 חודש. זכאי להחזר בגין השתתפות בפועל בקורסים ועד 60,000 או 6 * הפיצוי חודשי. הנמוך מבין. נמצא בא.כ.ע מעל 6 חודש. זכאי להחזר בגין השתתפות בפועל בקורסים ועד 50,000 או 5 * הפיצוי חודשי. הנמוך מבין. לא קיים נמצא בא.כ.ע מעל 6 חודש. זכאי להחזר בגין השתתפות בפועל בקורסים ועד 50,000 או 5 * הפיצוי חודשי. הנמוך מבין. פניקס טובה יותר
זכאות חוזרת ללא תקופת המתנה תוך 12 חודש וזאת בשל אותה מחלה או תאונה בגינה קיבל תגמולי ביטוח. תוך 6 חודשים וזאת בשל אותה מחלה או תאונה בגינה קיבל תגמולי ביטוח. עד חצי שנה - ללא תקופת המתנה. תוך 12 חודש וזאת בשל אותה מחלה או תאונה בגינה קיבל תגמולי ביטוח.. פניקס וכלל הכיסוי הטוב ביותר
חזרה יכולתו לעסוק באותו מקצוע באופן חלקי או מלא. נגרם אובדן הכנסה. תנאים מצטברים:
1. יכול לעבוד עד 50% מהזמן.
2. ניזוק ב50% מהכנסתו. למעט הכנסה מעבודה ערב קרות המקרה.
3. נמצא בהליך שיקומי .פיצוי יחסי למשך עד שנה.
תנאים מצטברים:
1פחתה הכנסתו מהכנסתו החודשית המוצהרת פיצוי יחסי למשך עד שנתיים. רשאית החברה להאריך עד גיל 55.
צווארון כחול: לשנה
* לא יעלה על מלוא ההכנסה החודשית שהיתה
1. הכנסתו החדשה עד 1/3 מהפיצוי החודשי - יקבל פיצוי מלא.
2. מעל 1/3 מהפיצוי - יקבל פיצוי מלא בקיזוז 1/2 ההפרש ביןהכנסתו ו1/3 הפיצוי.
תנאים מצטברים:
1. יכול לעבוד עד 50% מהזמן.
2. ניזוק ב50% מהכנסתו. למעט הכנסה מעבודה ערב קרות המקרה. 3. נמצא בהליך שיקומי .פיצוי יחסי למשך עד שנתיים.
 
חזרה יכולתו לעבוד באופן חלקי אך לא בעיסוקו .שיקום תנאים מצטברים:
1. יכול לעבוד עד 50% מהזמן.
2. ניזוק ב50% מהכנסתו. למעט הכנסה מעבודה ערב קרות המקרה.
3. נמצא בהליך שיקומי .פיצוי יחסי למשך עד שנה.
1. תשלום יחסי בהתאם לפגיעה בהשתכרות.
2. שכיר - עבד בשנה הראשונה, יקבל 50% מהשכר שמקבל.
3. עצמאי - לא לוקחים בחשבון הכנסת שנה ראשונה ( עד תקרה ) עד 150%.
1. חזר א.כ.ע. בשיעור 50% לפחות ( הכנסה ויכולת ).
2.נמצא בתהליך שיקומי תעסוקתי/ רפואי.יקבל למשך עד שנה פיצוי יחסי לפגיעה.
1. תשלום יחסי בהתאם לפגיעה בהשתכרות.
2. שכיר - עבד בשנה הראשונה, יקבל 50% מהשכר שמקבל.
3. עצמאי - לא לוקחים בחשבון הכנסת שנה ראשונה ( עד תקרה ).
הראל וכלל טובים יותר
שירות צבאי או טרור קיזוז מול גורם ממשלתי ומקסימום 16,500 ₪. הנמוך מבינהם. קיזוז מול גורם ממשלתי ללא תקרה. לא זכאי לפיצוי ובתנאי שזכאי מגורם ממשלתי על א.כ.ע. קיזוז מול גורם ממשלתי ומקסימום 16,460 ₪. הנמוך מבינהם הראל טובה יותר
קיזוז קיזוז מול חברות ביטוח אחרות וקרנות פנסיה. תשלום של מינימום 30% מהפיצוי המבוטח והחזר פרמיות של עד שנתיים. קיזוז מול חברות ביטוח אחרות וקרנות פנסיה קיזוז מול חברות ביטוח אחרות. לא יעלה על 75% .הערה: ס' ג מציין שלא יקבל הכנסה מעל להכנסתו ( שזה 100% ) קיזוז מול חברות ביטוח אחרות וקרנות פנסיה  
תוקף הביטוח 65 עד 67. 65. במקצועות מסוימים 70. 65 65. במקצועות מסוימים 70.  
 
חריגים
טיסה טיסה בכלי טייס כלשהו פרט לטיסה כנוסע בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלות נוסעים. תכוסינה טיסות בשירות מילואים. טיסה בכלי טייס כלשהו פרט לטיסה כנוסע בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלות נוסעים. תכוסינה טיסות בשירות מילואים. טיסה בכלי טייס כלשהו פרט לטיסה כנוסע בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלות נוסעים. טיסה בכלי טייס כלשהו פרט לטיסה כנוסע בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלות נוסעים.  
פעולה מלחמתית מעל .48 שעות אין כיסוי השתתפות בפעולה מלחמתית מעל 48 שעות לא מכוסה. אין כיסוי אין כיסוי  
פעילה בפעולות משטרתיות וכ"ו מכוסה פעולה משטרתית למעט משמר אזרחי, שירות צבאי, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה. מכוסה מכוסה  
פעולת פשע אין כיסוי. השתתפות המבוטח בפעולה אלימה המוגדרת פשע. מעשה פלילי שבו השתתף המבוטח. אין כיסוי  
סמים ואלכוהול שכרות כרונית או שימוש בסמים (למעט ע"פ רופא ) שכרות כרונית או שימוש בסמים (למעט ע"פ רופא ) שכרון, שכרות, שימוש בסמים או התמכרות. שכרות כרונית או שימוש בסמים (למעט ע"פ רופא )  
פיצוי בגין הפרעות נפשיות מכוסה מעל שנה אינו מכוסה למעט אם מאושפז בבי"ח. אין כיסוי לא מכוסה במידה ויש חבלה עצמית או סיכון עצמי במתכוון. אחרת מכוסה.  
פציעה עצמית אין כיסוי אין כיסוי אין כיסוי אין כיסוי  
ספורט אתגרי מכוסה דאייה, צניחה, בנג'י סנפלינג, ספורט מקצועי, צלילה בעזרת מכשירים. מכוסה. מכוסה  
אידס אין כיסוי אין כיסוי אין כיסוי אין כיסוי  
פגיעה בנשק לא קונבציונלי אין כיסוי אין כיסוי אין חריג אין כיסוי  
פעולות חבלה, טרור ואיבה קיזוז מול גורם ממשלתי ומקסימום 16,500 ₪. הנמוך מבינהם. חייב המבטח רק בתשלום העולה על התגמולים שהמבוטח זכאי מגורם ממשלתי. לא זכאי לפיצוי ובתנאי שזכאי מגורם ממשלתי על א.כ.ע. קיזוז מול גורם ממשלתי ומקסימום 16,460 ₪. הנמוך מבינהם  
 
הרחבות
פרנציזה פיצוי כפול רטרואקטיבי בחודשיים הראשונים כנ"ל כנ"ל כנ"ל  
פיצוי מורחב רגיל לינארי מושלם לינארי הגדרה ישנה   הפניקס טובה יותר