פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2011

  הערך מ- 1.1.2011
ממוצע לחודש
ממוצע שנתי בש"ח
הכנסה מזכה של שכיר 8,200 98,400
שכר ממוצע במשק 8,307  
הפקדה מינימלית לעמית מוטב 1,330 15,950
סכום ההפרשה המירבי לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 971 11,650
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 11,650
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה 23,320
תקרת שכר להפרשה של מעביד לתגמולים אשר מעבר לה יזקפו ההפקדות כהכנסה בידי העובד 33,228
תקרת שכר להפקדה לקרן השתלמות ( 7.5% למעט עובדי הוראה ) 15,712
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 249,000
הפקדה מוכרת במס לעצמאי, לקרן השתלמות ( 7% ) 17,430
הפקדה מוכרת במס לשכיר בעל שליטה, לקרן השתלמות ( 6% ) 14,940
תקרת שכר להפקדות לקרן פנסיה חדשה 16,614  
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה 3,406  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 35% פטור ) 7,990