פ.ד. פסגות

 

חובת ביטוח פנסיוני מכוח צווי הרחבה

הענף

הצו חל על

שיעורי התשלומים

הערות

אולמות אירועים

כל העובדים באולמות אירועים וגני שמחה – לרבות מטבח המשמש להכנת מזון  (קייטרינג)

קרן פנסיה: מעסיק 12% עובד 5.5% ביטוח מנהלים: מעסיק 13.3% + א.כ.ע עד 2.5%. עובד 5%

לאחר 12 חודשי עבודה                  

בנייה

כל עובד ומנהל עבודה בענף הבנייה (לא כולל עובד משרד) החל מיום פרסום הצו- 5.7.2010

קרן פנסיה

מעסיק 12% (6% פיצויים +6% תגמולים)

עובד 5.5% (תגמולים)

ביטוח מנהלים

מעסיק – 13.3% +א.כ.ע עד 2.5%

עובד 5%

השכר המבוטח לא יפחת מהשכר התעריפי

בתי קולנוע

כל עובד קבוע בענף הקולנוע החל מיום 31.08.2004

קרן פנסיה – מעסיק 12% (6% פיצויים + 6% תגמולים). עובד – 5.5%

ביטוח מנהלים – מעסיק 13.33% (8.33% פיצויים+ 5% תגמולים)

עובד – 5% (תגמולים) 

תקופת בה יוגדר עובד כזמני לא תעלה על  18 חודשים

 

הובלה

נהגי רכב משא להובלת מטענים שמשקלו 4 טון ומעלה המועסקים בחברות הובלה  החל מ- 13.5.2007

קרן פנסיה

מעסיק 12%

(פיצויים + תגמולים)

מעסיק 2.33% (השלמת פיצויים)

מעסיק 2.45% ביטוח מחלה + א.כ.ע עיסוקי (נהג משאית) או

ביטוח מנהלים

מעסיק – 13.33% + עד 2.5% (אכ"ע עיסוקי – נהג משאית)

עובד – 5%

הבסיס לעניין הפרשת דמי גמולים – 150% מהשכר המשולב כמפורט בטבלת השכר בצירוף תוספת יוקר, ותק ותוספת מקצועית.

חברות כח אדם

עובדי חברות כח אדם בסקטור העסקי בלבד.

בסקטור הציבורי חלה חובת השוואת תנאים מיום 02.08.04

קרן פנסיה

מעסיק 12%

(פיצויים + תגמולים)

עובד 5.5% (תגמולים)

בתום תשעה חודשי עבודה. עובד שהתקבל לעבודה ויש לו תוכנית ביטוח- בתום 3 חודשי עבודה.  עד תחילת הביטוח בקרן הפנסיה יש לרכוש ביטוח למקרה פטירה על סך 100,000 ₪ וביטוח למקרה א.כ.ע המבטיח  פיצוי בשיעור 50% מהשכר 

חקלאות

כל העובדים בענפי החקלאות, האריזה, הדרים, נשירים, פרחים, גננות נוי ומשתלות.

החל מיום 14.01.2001

עובדים קבועים, חודשיים ועונתיים:

מעסיק 6% תגמולים + פיצויים בשיעור 4.5%.

עובד 5.5% תגמולים.  על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק יש להוסיף רכיב פיצויים אם לא הופרש בעבר: ב-2008 – 0.833%

השיעור גדל בהדרגה עד 5% בשנת 2013

עובד זמני או בניסיון *- פנסיית יסוד (*)

 

יהלומים

כל עובד המועסק בתעשיית היהלומים

קרן פנסיה

מעסיק 13.5% (6% פיצויים + 7.5% תגמולים).

עובד 7% (תגמולים).

ביטוח מנהלים (שיעור כולל 22.83%)

מעסיק – 15.83%

(8.33% פיצויים + 7.5% תגמולים)

עובד – 7% (תגמולים)

1.תשלומי המעסיק לביטוח מנהלים כוללים תשלום למקרה של אובדן כושר עבודה

2. מעסיק המשלם לקרן פנסיה 6% פיצויים,יפקיד בנוסף מדי חודש עוד 2.33% לקופת פיצויים

מוסכים

כל העובדים במוסכים החל מיום 24.12.1995

קרן פנסיה – יסוד (*) או מקיפה.

מעסיק 6% (תגמולים)

עובד 5.5% (תגמולים)

*קרן פנסיה מקיפה- תוספת 6% פיצויים

 

המעסיק רשאי לקבוע אם לבטח בקרן יסוד או מקיפה (*)

מורי דרך מוסמכים

מורי דרך בעלי רשיון תקף להדרכה בתיירות החל מיום 26.05.1999

מעסיק 8.33%

(פיצויים)

מעסיק 5% (תגמולים)

עובד 5% (תגמולים)

בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל

ניקיון ותחזוקה

כל העובדים בניקיון ותחזוקה אצל מעבידים במפעלי נקיון ותחזוקה, החל מ- 1.11.1979

מעסיק 6% (תגמולים) + 8.33%

 (פיצויים).

בגוף הצו לא נקבעה השתתפות העובד בתכנית הפנסיה

 

מתכת, חשמל ואלקטרוניקה מלאכה ותעשייה זעירה .

בנוסף חל על מעביד שלא קיים את חובתו עד 07.05.2006 – צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה

העובדים בענפי מתכת חשמל, אלקטרוניקה, פלסטיקה, צורפות, זכוכית ועוד, במפעלים המעסיקים עד 20 עובדים. הצו מפרט את הענפים עליהם חל הצו ( כ- 50 במספר).  בתוקף החל מ- 27.9.2004

השכר משולב ופרמיות מדודות עד 30% מהשכר.

תשלומים: 

קרן פנסיה

מעסיק 12%

עובד 5.5%

*הסדר ביטוח חלופי

מעסיק 14.33%

עובד עד 5.5%

*הצו מחייב כי בביטוח החילופי (ביטוח מנהלים) יובטח תשלום למקרה של מוות ונכות.

אינו חל  על עובדים ומעבידים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה

מסחר סיטונאי ושירותים

עובדים אצל מעבידים בענפי היבוא, היצוא ומסחר בסיטונות, בשירותים ובענפים שפורטו בצו (כ- 240 ענפים) החל מיום 13.5.1984.

אחוזי התשלום הוגדלו לשיעור הנוכחי ב-6.1989

 

לקופת גמל לתגמולים:

מעסיק 5%

עובד 5%

לקרן פנסיה:

מעסיק 6% (תגמולים)

עובד 5.5% (תגמולים).

על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק יש להוסיף רכיב פיצויים:

2008 – 0.833% השיוער עולה בהדרגה עד 5% בשנת 2013

 

 

 

 

 

הצו חל על מעסיקים במחוזות תל אביב והמרכז בלבד.

 

רשתות לשיווק מזון

חל על כל רשת המפעילה לפחות שתי  חנויות לממכר מזון (כסניפים עצמאיים או כזכיינים) לרבות מוצרי צריכה אחרים ברשת ארצית או אזורית או

חנות לממכר מזון ( סניף עצמאי או זכיין) ומוצרי צריכה אחרים בשטח מכירה הגדול מ- 500 מ"ר 

קרן פנסיה:

מעסיק – 12% (6% תגמולים + 6% פיצויים)

עובד – 5.5% (תגמולים)

חובת ביטוח בתום 6 חודשי עבודה. עובד המבוטח בביטוח פנסיוני במועד קבלתו לעבודה, יבוטח מהיום הראשון לעבודתו.

 

שמירה ואבטחה

כל העובדים והמעבידים בענף השמירה והאבטחה לאחר 6 חודשי עבודה. עובד עם הסדר קיים- לאחר 3 חודשים, רטרואקטיבית. לתחילת העבודה

לפנסיה:

מעסיק 6%

(תגמולים)

מעסיק לפיצויים: 2009 - 1.68%; 2010- - 2.5%; 2011- 3.34%;

2012 – 4.18;

2013 – 5%;

2014 – 6%

עובד 5.5% (תגמולים) 

עובד שיתקבל עם הסדר פנסיוני קיים ומיטיב יהיה זכאי להפרשות על פי ההסדר המיטיב

תעשייה – ביטוח פנסיוני מקיף

כל העובדים בתעשייה למעט מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה.

החל מיום 7.5.2006

קרן פנסיה

מעסיק:

12% (פיצויים + תגמולים)

עובד: 5.5% (תגמולים)

או

ביטוח מנהלים

מעסיק 13.5% (פיצויים +תגמולים ) +

עד 2.5% לא.כ.ע.

עובד – 5% (תגמולים)

שכר מבוטח

משולב לרבות תוספות מחלקתיות ,שכר עידוד עד 30% מהשכר, תוספת משמרות המשולמת מכח הסכם קיבוצי כללי.

מדמי הבראה ישולמו לקרן פנסיה דמי גמולים:

5% (מעסיק) + 5% (עובד