פ.ד. פסגות

 

ביטוח נכות

קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות או לאישה עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב-50%.

קיצבת נכות באתר הביטוח הלאומי