פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2010

  הערך מ- 1.1.2010
ממוצע לחודש
ממוצע שנתי בש"ח
הכנסה מזכה של שכיר 8,100 97,200
שכר ממוצע במשק 8,015  
הפקדה מינימלית לעמית מוטב 1,296 15,552
סכום ההפרשה המירבי לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 949 11,388
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 11,390
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה 22,800
תקרת שכר להפרשה של מעביד לתגמולים אשר מעבר לה יזקפו ההפקדות כהכנסה בידי העובד 32,400
תקרת שכר להפקדה לקרן השתלמות ( 7.5% למעט עובדי הוראה ) 15,712
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 243,000
הפקדה מוכרת במס לעצמאי, לקרן השתלמות ( 7% ) 17,010
הפקדה מוכרת במס לשכיר בעל שליטה, לקרן השתלמות ( 6% ) 14,580
תקרת שכר להפקדות לקרן פנסיה חדשה 16,030  
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה 3,286  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 35% פטור ) 7,810  
הערות
למי שהכנסתו מעורבת ( גם שכיר וגם עצמאי ) , מביאים בחשבון קודם את הכנסתו כשכיר עד תקרה של 97,200 ₪.