פ.ד. פסגות

 

מילואים

המוסד לביטוח לאומי משלם תגמול מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח). כמו כן נותן המוסד לביטוח לאומי הענקות לנערים עובדים עד גיל 18, שנעדרו מעבודתם עקב השתתפותם בחינוך הקדם צבאי.

החל ב- 1.6.2004 המוסד לביטוח לאומי שולח הודעות לכל מבוטח ומעסיק, על סכום התגמול ששולם.

מילואים באתר הביטוח הלאומי