פ.ד. פסגות

 

ביטוח אמהות

 

עיקר תפקידו של ביטוח אמהות להבטיח תנאים בסיסיים ליולדת וליילוד ולפצות את היולדת העובדת על אובדן הכנסה עקב ההיריון והלידה.

החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה.

ביטוח אמהות באתר הביטוח הלאומי