פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2020

  סכום חודשי סכום שנתי
שווי נקודת זיכוי למס 219  
הכנסה מזכה של שכיר (עמית שאינו מוטב) 8,800 105,600
שכר ממוצע במשק 10,551  
סכום ההפרשה מירבי לפיצויים לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 1,033 12,400
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 12,420
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה לכל שנת עבודה 24,840
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3): תקרת ההפרשה הפטורה לתגמולים 26,378 316,536
תקרת שכר להפקדה פטורה ממס לקרן השתלמות 15,712  
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 265,000
תקרת הפקדה "מוטבת" לקרן השתלמות לעצמאי 18,600
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לניכוי (4.5%) 11,925
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה 4,326  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 52% פטור ) 8,800  
סכום קצבה מינימלי נדרש בגיל פרישה לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים בקופת גמל לקצבה 4,576  

מדרגות המס לשנת 2015 בשל "יגיעה אישית" (שכר)

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 6,330 10% עד 75,960 10%
מ- 6,331 עד 9,080 14% מ- 75,961 עד 108,960 14%
מ- 9,081 עד 14,580 20% מ- 108,961 עד 174,960 20%
מ- 14,581 עד 20,260 31% מ- 174,961 עד 243,120 31%
מ- 20,261 עד 42,160 35% מ- 243,121 עד 505,920 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
מכל הכנסה נוספת מעל 54,300 מס נוסף בשיעור 3% מכל הכנסה נוספת מעל 651,600 מס נוסף בשיעור 3%