פ.ד. פסגות

 

שיקום מקצועי

מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים או/ו סיוע בהשמה בעבודה. תוכנית השיקום נבנית על פי התאמה אישית ויכולת.

שיקום מקצועי באתר הביטוח הלאומי