פ.ד. פסגות

 

ביטוח אבטלה

 

 

ביטוח אבטלה נועד להבטיח למובטל שלא מרצונו אמצעי מחיה בתקופת האבטלה, ועד שיעלה בידו להיקלט בעבודה.

תיאור התהליך שעובר המובטל מול שירות התעסוקה והביטוח הלאומי מזמן שהפסיק לעבוד ועד לחזרתו למעגל העבודה, והפעולות הנדרשות ממנו, כדי למצות את זכויותיו בגופים אלו, תמצא בחוברת ההסברה "חוזרים למעגל העבודה".

מי שרשום בלשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה, ומתייצב בה כדי לקבל עבודה בהתאם לתקנון שירות התעסוקה.