פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2007

  הערך מ- 1.1.2007
ממוצע לחודש
ממוצע שנתי בש"ח
הכנסה מזכה של שכיר 7,200 86,400
הפקדה מירבית לשכיר לפי סעיף 45 (7%) 504 6,048
הכנסה מזכה של עצמאי 10,200 122,400
שכר ממוצע במשק 7,537  
רובד ראשון להפקדת חובה לקצבה לעצמאי שתאריך לידתו 1.1.61 ואילך 1,085 13,024
רובד שני לעצמאי כנ"ל, לקצבה 1,218 14,624
רובד שני לעצמאי כנ"ל, להון 864 10,368
הפקדה מירבית לעצמאי לניכוי (סעיף 47 ) שתאריך הלידה שלו קודם ל - 1.1.61 714 8,568
הפקדה מירבית לעצמאי כנ"ל לפי סעיף 45 ( 5% ) 510 6,120
הפקדה מירבית לעצמאי כנ"ל לתוכנית הון 1,224 14,688
ניכוי נוסף לעצמאי בכנ"ל בקופה לקצבה 408 4,896
תשלום מירבי של שכיר בגין שכר לא מבוטח (47ב2) 360 4,320
סכום ההפרשה המירבי לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 851 10,220
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 10,220
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה 20,440
תקרת שכר להפרשה של מעביד לתגמולים אשר מעבר לה יזקפו ההפקדות כהכנסה בידי העובד 30,148
תקרת שכר להפקדה לקרן השתלמות ( 7.5% למעט עובדי הוראה ) 15,712
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 218,000
הפקדה מוטבת לעצמאי לקרן השתלמות ( 7% ) 15,260
הפקדה מוטבת לשכיר בעל שליטה לקרן השתלמות 11,312
תקרת שכר להפקדות לקרן פנסיה חדשה 15,074  
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה 3,090  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 35% פטור ) 7,000  
הערות
למי שהכנסתו מעורבת ( גם שכיר וגם עצמאי ) , מביאים בחשבון קודם את הכנסתו כשכיר עד תקרה של 86,400 ₪.