פ.ד. פסגות

 

ביטוח שארים

ביטוח שאירים נועד להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן/ה ויתומים - של תושב/ת ישראל שנפטר/ה (חוץ מפטירה בגלל מלחמה או מחמת פשע).

ביטוח שארים באתר הביטוח הלאומי