פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2015

  סכום חודשי סכום שנתי
שווי נקודת זיכוי למס 218 2,616
הכנסה מזכה של שכיר (עמית שאינו מוטב) 8,700 104,400
שכר ממוצע במשק 9,260  
סכום ההפרשה מירבי לפיצויים לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 1,028 12,340
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 12,340
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה לכל שנת עבודה 24,700
ארבע פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3)   444,480
תקרת שכר להפקדה פטורה ממס לקרן השתלמות 15,712  
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 263,000
תקרת הפקדה "מוטבת" לקרן השתלמות לעצמאי 18,480
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה 3,797  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 43.5% פטור ) 8,460  
קצבה חודשית מינימלית לצורך משיכה פטורה ממס בקופ"ג תגמולים/קצבה 4,300  

מדרגות המס לשנת 2015 בשל "יגיעה אישית" (שכר)

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 5,270 10% עד 63,240 10%
מ- 5,271 עד 9,000 14% מ- 63,241 עד 108,000 14%
מ- 9,001 עד 13,990 21% מ- 108,001 עד 167,880 21%
מ- 13,991 עד 19,980 31% מ- 167,881 עד 239,760 31%
מ- 19,981 עד 41,790 34% מ- 239,761 עד 501,480 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
מכל הכנסה נוספת מעל 67,560 מס נוסף בשיעור 2% מכל הכנסה נוספת מעל 810,720 מס יסף בשיעור 2%