פ.ד. פסגות

 

תקרות מס לשנת 2012

  סכום חודשי סכום שנתי
שווי נקודת זיכוי למס 215 2,580
הכנסה מזכה של שכיר (עמית שאינו מוטב) 8,500 102,000
שכר ממוצע במשק 8,619  
סכום ההפרשה המירבי לחברת מעטים בגין חבר בעל שליטה 996 11,950
תקרת פיצויים פטורים לכל שנת עבודה 11,950
תקרת פטור לפיצויים במקרה פטירה לכל שנת עבודה 23,920
ארבע פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3) 34,476 413,712
תקרת שכר להפקדה פטורה ממס לקרן השתלמות 15,712  
הכנסה קובעת לעצמאי להפקדה בקרן השתלמות 255,000
תקרת הפקדה "מוטבת" לקרן השתלמות לעצמאי 17,880
תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשה 3,534  
קצבה מזכה - (הקצבה המכסימלית ממנה 35% פטור ) 8,190  
קצבה חודשית מינימלית לצורך משיכה פטורה ממס בקופ"ג תגמולים/קצבה 4,100  

מדרגות המס לשנת 2012 בשל "יגיעה אישית" (שכר)

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 5,200 10% עד 62,400 10%
מ- 5,201 עד 8,880 14% מ- 62,401 עד 106,560 14%
מ- 8,880 עד 14,430 21% מ- 106,561 עד 173,160 21%
מ- 14,431 עד 21,780 30% מ- 173,161 עד 261,360 30%
מ- 21781 עד 41,830 33% מ- 261,361 עד 501,960 33%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%