פ.ד. פסגות

 

היקף הפגיעה במבוטחים הפעילים בקרנות הפנסיה הותיקות עקב חוק הפנסיה - 2003

נושא הכללים החדשים לאחר הסיכום עם ההסתדרות
שכר קובע לפנסיה (שיטת 3 שנים) עד 10% - 0%
שכר קובע לפנסיה (שיטת ממוצעים) עד 3% - 0%
אחוז פנסיה עד 7% - 0%
גיל פרישה לגבר עד 16%
גיל פרישה לאישה עד 30%
דמי גמולים עד 8% - 1%