פ.ד. פסגות

 

מורה נבוכים במיסוי שכירים

השינויים בכללי המס בנושא הפקדות ומשיכות כספים של עובדים שכירים לאורך השנים

שכיר הון

אירוע

הפקדה

משיכה

תנאי השקעה

עד 1.1990

 

מתאריך זה ועד 12.2004  משיכת תגמולים לאחר 6 חודשים אם מובטל / עצמאי.

פוליסות מבטיחות תשואה צמודות אג"ח  בגין כל הכספים.

1.1991

 

 

פוליסות 40% מבטיחות תשואה ו-60% משתתפות ברווחים.

1.1992

 

 

פוליסות משתתפות ברווחים במלואן.

1.2000

 

 

 

1.2003

 

מס רווחי הון של 15% מהרווח הריאלי על הפקדות מ-1.2003.

 

3.2003

ועדת רבינוביץ’

- בתוקף מ- 9.3.2003

- חובה בביטוחי מנהלים

- חובה כי תשלומי המעביד והעובד יהיו לאותה קופ"ג.

 

 

1.2005

ניתן להגדיל הפרשות תגמולים בביטוח מנהלים - מעביד 7.5% , עובד - 7%   (בתנאי שמבוצעת הפקדה זהה של 5% לפחות).

כל ההפקדות בפוליסות הוניות החל מ-1.2005 ניתנות למשיכה החל מגיל 60. 

 

1.2008

כל הכספים המופקדים החל מ-1.2008 מיועדים לקצבה.

ביטול אפשרות משיכה הונית בגין הפקדות מ-1.2008 ואילך

 

7.2009

 

ביטול מס רווחי הון.

 

גיל 60

 

כספי תגמולים הוניים ניתנים למשיכה גם ללא הפסקת עבודה. ניתן לקבל קצבה מגיל 60,מותנה בותק של 5 שנים.

 

פרישה

 

גיל פרישה 64 לנשים ו-67 לגברים. ניתן לקבל כספי פיצויים גם בהתפטרות.

 

 

שכיר קצבה

אירוע

הפקדה

משיכה

תנאי השקעה

עד 1.1990

 

מתאריך זה ועד 12.1999  משיכת תגמולים לאחר 6 חודשים אם מובטל / עצמאי.

פוליסות מבטיחות תשואה צמודות אג"ח  בגין כל הכספים.

1.1991

 

 

פוליסות 40% מבטיחות תשואה ו-60% משתתפות ברווחים.

1.1992

 

 

פוליסות משתתפות ברווחים במלואן.

1.2000

 

חוק הסדרים 2000 -  כל הכספים שהופקדו מ- 1.2000 ניתנים למשיכה כקצבה בלבד החל מגיל 60.

 

1.2003

 

 

 

3.2003

ועדת רבינוביץ’

- בתוקף מ- 9.3.2003

- חובה בביטוחי מנהלים

- חובה כי תשלומי המעביד והעובד יהיו לאותה קופ"ג.

 

 

1.2005

ניתן להגדיל הפרשות תגמולים בביטוח מנהלים - מעביד 7.5% , עובד - 7%   (בתנאי שמבוצעת הפקדה זהה של 5% לפחות).

 

 

1.2008

 

 

 

7.2009

 

 

 

גיל 60

 

כספי תגמולים הוניים ניתנים למשיכה גם ללא הפסקת עבודה. ניתן לקבל קצבה מגיל 60,מותנה בותק של 5 שנים.

 

פרישה

 

גיל פרישה 64 לנשים ו-67 לגברים. ניתן לקבל כספי פיצויים גם בהתפטרות.