פ.ד. פסגות

 

הרפורמה בקרנות הפנסיה 2003

כנסת ישראל החליטה, במסגרת התכנית הכלכלית על רפורמה להצלת קרנות הפנסיה ההסתדרותיות שנקלעו לגירעונות כבדים, עד כדי חוסר יכולת לשלם פנסיות לעמיתים ולפנסיונרים .אילו לא נעשה השינוי, כבר בשנה זו חלק מקרנות הפנסיה לא יכלו לשלם פנסיה לעמיתיהם!
הבראת קרנות הפנסיה ההסתדרותיות תתרום להצלת כספי החיסכון של העמיתים והפנסיונרים בקרנות אלו ותמנע קטסטרופה כלכלית ממאות אלפי משפחות שהסתמכו על החיסכון הפנסיוני בקרנות.

כעת ,לאחר אישורה של תכנית ההבראה בכנסת ,יכולים כל אותם מאות אלפי עמיתים ופנסיונרים להיות בטוחים שתשולם להם פנסיה בהגיעם לגיל הפרישה ,זאת באמצעות:
1. ניהול מקצועי משוחרר מלחצים פוליטיים.
2. תמיכה ממשלתית בסכום של 73 מיליארד ש"ח.
3. השקעת מרבית של כספי העמיתים בקרנות באגרות חוב ממשלתיות.
4. 15 מיליארד ₪ -המהווים רשת בטחון להבטחת תשואה.
ומעל לכל הרפורמה מבטיחה כי לא יהיו יותר פרוטקציות למקורבים על חשבון כספי העמיתים.

בצד הפעולות הנדרשות ליצירת איזון תקציבי החליט האוצר לפעול על מנת לשפר את תנאי הפנסיה וגמישות תוכניות הפנסיה .אפשרות המעבר בין קרנות הפנסיה ללא קנס ,עדכון גיל הפרישה והיכולת להגדיל את התשלומים לקרנות הפנסיה ,יאפשרו לעמית בקרנות החדשות גמישות רבה יותר במסגרת התכנון הפנסיוני שלו.
לכל אלו יש לצרף שינויים צפויים שישפרו את המוצר הפנסיוני עוד יותר ויהפכו אותו לאטרקטיבי, במיוחד לחוסכים לגיל פרישה.

יתרונות המוצר החדש:
- מתן "גמישות" בתקנון לצורך הפעלת תוכניות חדשות ומגוונות
- התאמת מערכת הטבות המס לשינויים האחרונים במערכת הפנסיה
- "מתן אפשרות למעורבות העמית בהשקעות הקרן באמצעות בחירת "מסלולי השקעה
שימוש במבטחי משנה או במכשירים פיננסיים על מנת להבטיח יציבות בתשלום הפנסיה .