פ.ד. פסגות

 

מורה נבוכים במיסוי עצמאים

השינויים בכללי המס בנושא הפקדות ומשיכות כספים של עצמאים לאורך השנים

עצמאי הון

אירוע

משיכה

תנאי השקעה

עד 1.1990

מתאריך זה ועד 1.2006  משיכת תגמולים לעצמאי לאחר 15 שנה ממועד ההפקדה הראשונה.

פוליסות מבטיחות תשואה צמודות אג"ח בגין כל הכספים.

1.1991

 

פוליסות 40% מבטיחות תשואה ו-60% משתתפות ברווחים.

1.1992

 

פוליסות משתתפות ברווחים במלואן.

5.1997

 

 

1.2003

מס רווחי הון של 15% מהרווח הריאלי על הפקדות מ-1.2003

כל ההפקדות בפוליסות הוניות וקופות גמל לעצמאי החל מ-1.2006 ניתנות למשיכה החל מגיל 60, מותנה בותק של 5 שנים.

1.2006

כל ההפקדות בפוליסות הוניות וקופות גמל לעצמאי החל מ-1.2006 ניתנות למשיכה החל מגיל 60, מותנה בותק של 5 שנים.

 

1.2008

כל ההפקדות החל מינואר 2008 ניתנות למשיכה רק במתכונת קצבה.

 

7.2009

ביטול מס רווחי הון.

 

גיל 60

 

 

 

עצמאי קצבה

אירוע

משיכה

תנאי השקעה

עד 1.1990

מתאריך זה ועד 4.1997 משיכת תגמולים לעצמאי לאחר 15 שנה ממועד ההפקדה הראשונה.

פוליסות מבטיחות תשואה צמודות אג"ח  בגין כל הכספים.

1.1991

 

פוליסות 40% מבטיחות תשואה ו-60% משתתפות ברווחים.

1.1992

 

פוליסות משתתפות ברווחים במלואן.

5.1997

פוליסות עצמאים לקצבה שתחילתן מאי 1997 - כספים ניתנים למשיכה החל מגיל 60 במתכונת קצבה בלבד.

 

1.2003

מס רווחי הון של 15% מהרווח הריאלי על הפקדות מ-1.2003

 

1.2006

כל ההפקדות בפוליסות הוניות וקופות גמל לעצמאי החל מ-1.2006 ניתנות למשיכה החל מגיל 60, מותנה בותק של 5 שנים.

 

1.2008

כל ההפקדות החל מינואר 2008 ניתנות למשיכה רק במתכונת קצבה.

 

7.2009

ביטול מס רווחי הון.

 

גיל 60

ניתן לקבל קצבה החל מגיל 60, מותנה בותק מינימאלי של 5 שנים.