פ.ד. פסגות

 

קופות גמל

בישראל יש מספר רב של קופות גמל המנוהלות על ידי חברות ביטוח ו/או מוסדות פיננסיים פרטיים. פסגות מנהלת קשרים עסקיים עם הגופים המובילים בשוק. גופים אלו נבחרו לאחר בחינה מעמיקה לאורך זמן עפ"י הקריטריונים הבאים:

א. איתנות פיננסית.

ב. תשואות גבוהות עפ"י חתכים ומדדים (סטית תקן, מדד sharp).

ג. שירות ללקוח ברמה גבוהה.

ד. שיעור דמי הניהול הנגבים מהעמיתים.

ה. שקיפות מלאה - העמיתים יודעים בכל עת את מצב חשבונם באמצעות אתר באינטרנט.


* קופת גמל - שכיר ועצמאי - ניתן להעביר אחת לחודש, מבלי שהדבר כרוך בתשלום. הוותק והזכויות נשמרים.

לראש הדף