פ.ד. פסגות
ביטוח נסיעות לחו

ביטוח נסיעות לחו"ל

 • הפוליסה מתאימה למגוון נסיעות וחופשות
 • כיסויים חדשים
 • הגדלה משמעותית של גבולות האחריות
 • שיפור תנאי הקבלה לנספח מצב בריאות קיים
 • מגוון הרחבות תמורת תשלום פרמיה נוספת

להצטרפות

הרחבות אפשריות

 • נספח ספורט אתגרי וימי
 • נספח ספורט חורף
 • נספח איתור חיפוש וחילוץ
 • נספח הרחבה למחלות
 • נספח חיתום
 • נספח הריון
 • נספח הרחבה למכשירים אלקטרוניים
ביטוח נסיעות למנהלים ואנשי עסקים

ביטוח נסיעות למנהלים ואנשי עסקים

 • פוליסה שנתית לאנשי עסקים המרבים בנסיעות לחו"ל
 • אין צורך לרכוש פוליסה חדשה עבור כל נסיעה!!!
 • הגדלה משמעותית של גבולות האחריות
 • שיפור תנאי הקבלה לנספח מצב בריאות קיים
 • כוללת כיסוי לספורט חורף

להצטרפות

הרחבות אפשריות

 • נספח ספורט אתגרי וימי
 • נספח הרחבה למכשירים אלקטרוניים
 • נספח איתור חיפוש וחילוץ
 • נספח חיתום
ביטוח נסיעות

ביטוח נסיעות "אקסטרים" לתקופות ארוכות

 • פוליסה המתאימה לנסיעות ארוכות ומאתגרות לגילאי 18 עד 60 לנסיעה מינימאלית בת 30 ימים
 • הפוליסה מיועדת לטיולי אקסטרים חובקי עולם, ספורט אתגרי וימי, וספורט חורף.
 • הגדלה משמעותית של גבולות האחריות
 • הפוליסה כוללת איתור חיפוש וחילוץ

להצטרפות

הרחבות אפשריות

 • נספח חיתום