פ.ד. פסגות

 

פסגות פינקלשטיין

בשנת 2010 רכשה הסוכנות את תיק ביטוח החיים של מוני פינקלשטיין, אחד מסוכני הביטוח הותיקים והמוערכים בעפולה, אשר פרש מפעילות בתחום הביטוח.

החל ממועד הרכישה אחראית פסגות לטיפול ולשירות השוטף של כל לקוחותיו של מוני פינקלשטיין בתחומי הפנסיה, החיסכון ארוך הטווח, הסיכונים והבריאות, כמו גם לכל תיק קרנות ההשתלמות וקופות הגמל אשר נוהלו על ידי מוני פינקלשטיין.

תיק הלקוחות נקלט במלואו במערכת המחשוב של הסוכנות והסוכנות ערוכה למתן שירות מקצועי ומהימן ללקוחות אלה, ברמה הגבוהה ביותר וללא תוספת עלות בגין השרות המוצע.