פ.ד. פסגות

 

מנדלמן פסגות

בשנת 2005 הוקם המיזם המשותף לסוכנויות פסגות בע"מ ומנדלמן כרמל בע"מ מתוך מטרה ליצור סינרגיה בין שני הגופים לנצל את היתרונות היחסיים של כל סוכנות.

פסגות כמנהל הסדר, מרכזת את הטיפול והשרות בכל נושא הפנסיות ,ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות ההשתלמות של לקוחות המיזם ובכל הצד האלמנטרי מטפלת סוכנות מנדלמן כרמל בע"מ.

כך זוכים לקוחות המיזם לקבל שירות מקצועי ומהימן בכל תחומי הביטוח ברמה הגבוהה ביותר וללא תוספת עלות בגין השרות המוצע.