פ.ד. פסגות

 

פרוייקט "נווה הפניקס" - ביט גרופ

תיק ביטוח החיים בבעלות קבוצת מאיר נווה (ביט-גרופ) הועבר לידי חברת הפניקס כחלק מהסכם בין השתים.
חברת הפניקס פנתה לפ.ד.פסגות בע"מ בבקשה לניהול תיק ביטוח החיים "מאיר נווה - הפניקס", זאת במטרה לשפר משמעותית את השירות הניתן למבוטחים.

חברי תיק "מאיר נווה - הפניקס" יהפכו ללקוחות מן המניין של פ.ד. פסגות וייהנו מתנאים משופרים.
כל מבוטח ייפגש עם איש מקצוע המתמחה בתחום, לשם התאמת תנאים לצרכיו האישיים, באופן מקצועי ומדויק.
יקבעו פגישות שנתיות להתאמה ושינויים, כחלק שגרתי מהשירות המוצע בפסגות, ופגישות יזומות לצורך שיפור התיק כנדרש.

אנו בפסגות בטוחים כי מהלך אסטרטגי זה משפר את התנאים והשירות של מבוטחי קבוצת מאיר נווה בשיעור משמעותי ולשביעות רצון כל הצדדים.