פ.ד. פסגות

 

תיקוני תקנון צפויים, בקרן פנסיה ותיקה (3.2012)

כמה מקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות (להבדיל מהקרנות הותיקות הגרעוניות שהולאמו ע"י המדינה בשנת 2003) צפויות לתקן בקרוב את תקנוני הפנסיה שלהן, באופן שישחוק את קצבת הפנסיה לעמיתים בשיעור של עד 10%.
הסיבה לתיקון היא גרעון אקטוארי אליו נקלעו הקרנות עקב שינויים בריבית לטווח ארוך במשק.
הכללים שנקבעו לניהול קרנות פנסיה כוללים קיומו של מנגנון איזון אקטוארי המחייב את הקרן להקטין את התחייבויותיה, במקרה בו התחייבויותיה עולות על נכסיה.
הקרנות הותיקות הגדולות הכלולות בקבוצה זו הן "עתודות" ( כלל פנסיה), "ה.ע.ל" ( פסגות) ו"גלעד" ( "הראל פנסיה).
ייתכן כי גם קרנות הפנסיה החדשות (שנפתחו ב-1995) יבצעו תיקווני תקנון במהלך השנה אם כי צפוי ששיעור התיקון במקרה זה יהיה נמוך יותר.
יש להזכיר כי בחודש הבא אמור בג"ץ לדון בעתירת קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות כנגד אפלייתן לרעה, על פי טענתן, בהשוואה לקרנות הגרעוניות שהועברו לניהול המדינה.