פ.ד. פסגות

 

חוזר סיעוד חדש (3.2012)

המפקח על הביטוח פרסם ביום 12.3.2012 חוזר חדש העוסק בתוכניות סיעודיות.

בנוסף לכללים הנוגעים למתכונת הכיסוי הביטוחי, אוסר החוזר על ביצועם של ביטוחים סיעודיים קבוצתיים חדשים ועל חידושם של ביטוחים סיעודיים קבוצתיים קיימים, לאחר ה-1 בינואר 2013.
המושג פוליסות קבוצתיות מתייחס לפוליסות שבבעלות ארגון עובדים, ארגון מקצועי וכו'.
האיסור אינו חל על פוליסות סיעוד במסגרת קופות החולים.

מאמר בנושא יופיע בגיליון הקרוב של "הבריאותון", ירחון הביטוח הרפואי והסיעודי של הסוכנות הנשלח ללקוחותיה ובאתר הסוכנות.