פ.ד. פסגות

 

הארכת הוראת שעה להפקדה לפיצויים בלבד

הוארך תוקפה של הוראת השעה הקובעת כי ניתן להפקיד למרכיב פיצויים בלבד, ללא תגמולים, בקופת גמל לא משלמת לקצבה והיא תחול גם לגבי שנת המס 2012.