פ.ד. פסגות

 

קרנות השתלמות

פסגות משווקת רשימה של קרנות השתלמות. קרנות אלא נבחרו בקפידה לאחר בדיקה השוואתית של יתר הקרנות בשוק. הבדיקה כללה קרנות בנקאיות/חברות ביטוח/פרטיות/ומוסדיות.

בחירת הקרן מותאמת לכל לקוח עפ"י הקריטריונים הבאים:

א. יציבות פיננסית.

ב. סיכוי מול סיכון.

ג. גודל מול דינמיות.

ד. שקיפות מלאה.

יש להדגיש כי המעבר בין קרנות השתלמות, מקרן לקרן אינו פוגע בוותק ובזכויות של העמיתים בקופה הקודמת. הכספים עוברים עם כל זכויות הוותק שנצברו. המעבר בין הקרנות הוא ללא עלות.

לראש הדף